Využití erytropoetinu jako podpůrné léčby u onkologických pacientů se solidními nádory – reálná klinická praxe: Jaké je cílové rozmezí Hb pro léčbu pomocí ESA?

Zpět