Aktuality z akcí

Praktické skúsenosti a febrilná neutropénia


Video diskusia s prezentáciami terapeutických postupov u pacientov s febrilnou neutropéniou resp. jej rizikom.

Odborné články

LEOS interim In vivo Holubec:

Přehled pojednává o aktuálně publikovaných výsledcích klinických studií zabývající se profylaxí febrilní neutropenie v běžné klinické praxi.

Anémie

Anemie (chudokrevnost) je stav, při kterém je v krvi snížena koncentrace hemoglobinu pod normu stanovenou podle věku a pohlaví. Anemie u onkologických pacientů může mít mnoho příčin. Je proto...

Febrilní
neutropenie

Pacienti mají riziko bakteriálních a mykotických infekcí kvůli potlačené produkci neutrofilů. U neutropenických pacientů by měla být co nejdříve zahájena léčba...

Bolest

U nemocných se zhoubnými nádory je bolest častým průvodním symptomem a u pokročilého onemocnění bývá pravidlem. Incidence, charakter a intenzita bolesti závisí na typu nádoru. Nejvíce bývají s bolestí spojeny nádory...

Nevolnost(i) při chemoterapii

Zvracení je obranný reflex organismu, který umožňuje vypudit nežádoucí obsah ze žaludku, a z horní časti tenkého střeva, přetrvávajících kontrakcí břišního a bráničního svalstva. Základem je antiperistaltika ve směru od...