Podpůrná léčba u onkologických onemocnění v klinické praxi –
prim. MUDr. Lubomír Slavíček, Ph.D. (Jihlava)