Podpůrná léčba u onkologických onemocnění v klinické praxi –
prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D. (Hradec Králové)