Podpůrná léčba u onkologických onemocnění v klinické praxi –
doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D. (Praha)