NCCN guidelines

National Comprehensive Cancer Network (NCCN) doporučuje zhodnotit riziko chemo terapií indukované FN ještě před prvním cyklem chemoterapie. Hodnocení rizika zahrnuje typ onemocnění, chemoterapeutický režim, faktory rizikovosti pacienta a léčebný záměr. Profylaktické použití CSF se doporučuje u pacientů s vysokým rizikem (≥20%) FN. U pacientů se středním rizikem (10% až 20%) FN je dle NCCN doporučeno individuální zvážení použití CSF na základě pravděpodobnosti rozvoje FN, potenciálních následků neutropenické epizody a implikací snížení dávky chemoterapie. Použití CSF se nedoporučuje u pacientů s nízkým rizikem (<10%) FN.

Směrnice NCCN1:

Profylaktické použití CSF pro FN*

Zhodnocení před druhým a následujícími cykly chemoterapie

Reference:

  1. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Myeloid growth factors. Version 2.2013.