Léčba symptomatické anémie pacientů s maligním onemocněním nemyeloidního typu, kteří podstupují chemoterapii s přihlédnutím k regionálním specifikům: Nezapomínejme na léčbu anémie jako podpůrnou léčbu k primární onkologické léčbě

Zpět