https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03007995.2018.1560200

Neintervenční studie NADIR hodnotila účinnost a bezpečnost profylaktického podávání lipegfilgrastimu u 2500 pacientů podstupujících chemoterapii v podmínkách běžné klinické praxe.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S104084281730313X?via%3Dihub

Neutropenie vyvolaná chenoterapií (CIN) a/nebo febrilní neutropenie jsou stále nejčastějšími důvody pro snížení relativní intenzity dávky a/nebo pro oddálení chemoterapie.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6094503/

Metaanalýza srovnává s neutropenií související účinnost a bezpečnost lipegfilgrastimu s pegfiltrestimovou a filgrastimovou.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5461437/

Přehled pojednává a aktuálně publikovaných výsledcích klinických studií zabývající se profylaxí febrilní neutropenie v běžné klinické praxi.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4388090/

Článek pojednává o léčbě a zvládnutí chemoterapií indukované neutropenie.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5752740/

Článek pojednává o použitelnosti fentanylu ve formě bukálních tablet, jakožto opioidu s rychlým nástupem účinku, pro léčbu průlomové bolesti u pacientů s nádorem.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3508660/

Zvládání průlomové bolesti pacientů s rakovinou by mělo zahrnovat interdisciplinární a multimodální přístup a je stále pro lékaře výzvou.

Daří se nám vždy dodržet dávkovou intenzitu chemoterapie?MUDr. Dagmar Brančíková, Ph.D., Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno 
Management průlomové nádorové bolestiMUDr. Lukáš Pochop, MOÚ, Klinika komplexní onkologické péče, Brno
Místo antracyklinů v léčbě metastatického karcinomu prsuprof. MUDr. Petra Tesařová, Csc., Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze