Léčba anémie u onkologických pacientů (e-semináře)

Přednáška

Anémie u onkologických pacientů:
odborné postupy a klinická praxe
(33:18)

Přednášející:
prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D. | Onkologická a radioterapeutická klinika, FN Plzeň

Diskuze a závěry e-semináře

24. 2. 2022 Symptomatická anémie při chemoterapii a jak ji řešit – podpůrná léčba při onkologických onemocněních: Kteří pacienti by měli dostávat terapii ESA? (9:23)

Odborný garant/přednášející:
Prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D., FN Plzeň, předseda Sekce podpůrné léčby a péče ČOS

On-line panel:
doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D., FTN Praha
prim. MUDr. Igor Richter Ph.D., Krajská nemocnice Liberec
MUDr. Dana Dvořáková, Multiscan Pardubice

Odborná témata:

 • Odborná doporučení vs. praxe řešení symptomatické anémie při chemoterapii
 • Řešení podpůrné onkologické léčby, zejména anémie v době pandemie (modelové případy, best practices)

Diskuze a závěry e-semináře

21. 2. 2022 Využití erytropoetinu jako podpůrné léčby u onkologických pacientů se solidními nádory – reálná klinická praxe: Jaké je cílové rozmezí Hb pro léčbu pomocí ESA? (3:40)

Odborný garant/přednášející:
Prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D., FN Plzeň, předseda Sekce podpůrné léčby a péče ČOS

On-line panel:
prim. MUDr. Martina Chodacká, nemocnice Ústí nad Labem
prim. MUDr. Zdeněk Linke, FN Motol
prim. MUDr. Martin Šmakal, nemocnice Hořovice

Odborná témata:

 • Využití erytropoetinu jako podpůrné léčby u onkologických pacientů se solidními nádory
 • Reálná klinická praxe léčby erytropoetinem u onkologických pacientů se solidními nádory (best practices)

Diskuze a závěry e-semináře

18. 1. 2022 Léčba symptomatické anémie pacientů s maligním onemocněním nemyeloidního typu, kteří podstupují chemoterapii s přihlédnutím k regionálním specifikům: Nezapomínejme na léčbu anémie jako podpůrnou léčbu k primární onkologické léčbě. (3:08)

Odborný garant/přednášející:
Prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D., FN Plzeň, předseda Sekce podpůrné léčby a péče ČOS

On-line panel:
Doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA., FNKV Praha
MUDr. Lucie Reifová, FN Bulovka Praha

Odborná témata:

 • Chemoterapie a pokles krvetvorby
 • Aktuální standardy léčby APL na mezinárodní a lokální úrovni
 • Účinnost a bezpečnost erytropoetinu
 • Krevní deriváty a COVID-19, aktuální regionální situace a její řešení (best practices)

Diskuze a závěry e-semináře

22. 6. 2021 Erytropoetin u onkologických pacientů
Řešení anémie v klinické praxi vs. aktuální doporučené postupy:
Kdy by měla být zvážena léčba ESA? (6:44)

Odborný garant/přednášející/předsedající:
Prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D., FN Plzeň, předseda Sekce podpůrné léčby a péče ČOS

On-line panel:
MUDr. Dagmar Brančíková, Ph.D., FN Brno
prim. MUDr. Jana Katolická, Ph.D., FN u sv. Anny Brno
prim. MUDr. Katarína Petráková, Ph.D., MOÚ Brno

Odborná témata:

 • Aktuální doporučené postupy v léčbě anémie – ESMO guideliness
 • Aktuální doporučené postupy v léčbě anémie – Modrá kniha České onkologické společnosti
 • Klinické studie s erytropoetinem
 • Současná situace s krevními deriváty v ČR
 • Vliv chemoterapie na krvetvorbu