video
Československé dialogy o léčbě antracykliny

Moderátor:
prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc. | VFN Praha

Přednášející:
prim. MUDr. Eugen Kubala | Thomayerova nemocnice Praha
Možnosti použití antracyklinů u metastatického karcinomu prsu
MUDr. Miroslava Malejčíková | NOÚ Bratislava
Praktické skúsenosti s liečbou antracyklínmi

video
Růstové faktory a ochrana pacientů s aktivní terapií
onkologického onemocnění v současné situaci
Rastové faktory a ochrana pacientov s aktívnou
terapiou onkologického ochorenia v súčasnej situácii

Moderátor: | Moderátor:
prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA | Onkologická a radioterapeutická klinika, FN Plzeň

Diskutující odborníci: | Diskutujúci odborníci:
prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D. | Onkologická a radioterapeutická klinika, FN Plzeň
doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc. | Klinika onkohematológie LFUK a NOÚ Bratislava

Dostupnost semináře: | Dostupnosť seminára:
23.6.2020 (16:00 hod.) – 31.10.2020 (23:59 hod.)