Antracykliny v léčbě karcinomu prsu (přednáška, e-semináře)

Přednáška

Antracykliny v léčbě karcinomu prsu
(32:04)

Přednášející:
Prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc. | Onkologická klinika 1. LF UK a VFN

Diskuze a závěry e-semináře

9. 3. 2022 Kdy indikovat léčbu antracykliny u pacientek s mBC?
(3:25)

Odborný garant/přednášející:
Prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc. | Onkologická klinika 1. LF UK a VFN

On-line panel:
MUDr. Renata Koževnikovová, Poliklinika Medicon Praha
doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA, FNKV Praha

Odborná témata:

  • Jaká je vhodná pacientka pro léčbu antracykliny
  • Kdy léčbu antracykliny indikovat (modelové případy, best practices)
  • Kardiotoxicita

Diskuze a závěry e-semináře

14. 3. 2022 Jaké jsou Vaše zkušenosti s léčbou antracykliny u karcinomu prsu? (4:37)

Odborný garant/přednášející:
Prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc. | Onkologická klinika 1. LF UK a VFN

On-line panel:
MUDr. Dagmar Brančíková, Ph.D., FN Brno
MUDr. Katarína Petráková, Ph.D., MOÚ Brno
prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA, FN Plzeň

Odborná témata:

  • Jaká je vhodná pacientka pro léčbu antracykliny (modelové případy, best practices)
  • Kardiotoxicita – zkušenosti
  • Podmínky úhrady