Doporučení ESMO

V doporučení European Society for Medical Oncology (ESMO)1 je doporučeno profylaktické použití G-CSF v případě, že riziko FN překračuje 20%, nebo pokud existují speciální okolnosti popsané níže:

Speciální situace, ve kterých se doporučuje používat hGFs jako standardní terapii

Reference:

  1. Crawford J, Caserta C, Roila F, et al. Hematopoietic growth factors: ESMO Clinical Practice Guidelines for the applications. Ann Oncol. 2010;21(suppl 5):v248-251