APL – sprievodné komplikácie v diagnostike a liečbe