Aktuality z akcí

Aktuality z akcí

Praktické skúsenosti a febrilná neutropénia


Video diskusia s prezentáciami terapeutických postupov u pacientov s febrilnou neutropéniou resp. jej rizikom.

Aktuality z akcí

Invazívne mykózy – komplikácie komplikovaných pacientov


Prednášky, kazuistiky a odborná diskusia k problematike liečby pacientov s komplikovanými invazívnymi mykózami z pohľadu intenzívnej starostlivosti, hematoonkologických pacientov a liečby pľúcnej aspergilózy.

Aktuality z akcí

APL – patogenéza a liečba v roku 2021


Súhrnné prednášky na témy Patogenéza APL (akútna promyelocytova leukémia) a vybrané sprievodné klinické komplikácie, Aktuálna stratégia liečby APL a Koagulopatia: DIC a PIC pri infekcii SARS Cov-2.

Aktuality z akcí

Aktuality v onkologické léčbě v rámci druhé vlny COVID-19 v ČR (e-seminář)


Moderovaná diskuze, která se zabývá otázkami, zda se změnil postoj pacientů k návštěvám nemocnic, jak probíhá léčba onkologických pacientů v tomto období a jak onkologové bojují s febrilní neutropenií.

Aktuality z akcí

Aktuality v onkologickej liečbe v rámci druhej vlny COVID-19 v SR (e-seminár)


Moderovaná diskusia, ktorá sa venovala otázkam súvisiacim s tým, ako ovplyvnil COVID-19 liečbu onkologických pacientov a použitie rastových faktorov v tomto neľahkom období.

Aktuality z akcí

Československé dialogy o léčbě antracykliny (e-seminář)


Prim. Kubala a MUDr. Malejčíková přináší odpověď na otázku, jaké typy pacientek s metastatickým karcinomem prsu jsou vhodné pro léčbu lipozomálním doxorubicinem.

Aktuality z akcí

Růstové faktory a ochrana pacientů s aktivní terapií onkologického onemocnění v současné situaci s COVID-19


Mimo jiné se zde dozvíte výsledky průzkumu, jak situace s výskytem onemocnění COVID-19 ovlivnila na jaře 2020 praxi v používání růstových faktorů bílé a červené řady.

Aktuality z akcí

Satelitní sympózium XXVI. Jihočeské onkologické dny

17. – 19. 10. 2019

V Českém Krumlově proběhla v říjnu každoroční pravidelná akce Jihočeské onkologické dny. Mezi jinými zde bylo i satelitní sympozium na téma Myslíme na podpůrnou léčbu vždy a včas?

Aktuality z akcí

Quo Vadis 2019

24. – 25. 5. 2019

2. ročník sympozia byl po odborné stránce zaštítěný Klinikou infekcí a cestovní medicíny Košice a Slovenskou spoločností infektologů. Moderování sympozia se ujal profesor Jarčuška.

Aktuality z akcí

Satelitní sympozium XLIII. Brněnských onkologických dnů

10. - 12. 4. 2019

Jedno ze vzdělávacích sympozií bylo podporované společností Teva a jeho tématem byla otázka, zda lékaři umí dát pacientovi v klinické praxi lepší péči.

Aktuality z akcí

Rozhovory o podporniej liečbe v onkológii a o karcinóme prsníka

29. - 30. 3. 2019

V Bratislavě proběhlo na jaře sympozium Rozhovory o podpornej liečbe v onkológii a o karcinóme prsníka. Přednášky byly na téma karcinomu prsu a možnostech jeho léčby.